Betingelser


Oversikt

Standard salgsbetingelser for nettbutikken på Iziibuy.com.

 

Generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg på våre hjemmesider

Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestillingen innlagt i Nettbutikken, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Betingelsene nummereres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for deres bestilling. Er kjøpet gjennomført som privatkunde er dette regulert med norsk lov. Er dette bedriftskjøp, må bedriften være registret som kunde i vår nettbutikk. Næringskjøp er blant annet regulert i markedsføringsloven, personopplysnings-loven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

 

1.    Parter
Selger er:

                                                   i.      OLSEN BUSINESSTOOLS,

                                                 ii.      Tunringen 15, 2016 FROGNER.

                                               iii.      Org.nr.: 923 701 281 MVA,

                                               iv.      telefon: 928 93 012,

                                                 v.      post@iziibuy.com

b.      og nevnes heretter som ”vi”, ”oss” eller ”selger”. Kjøper er: det firmaet som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir heretter nevnt som ”dere”, ”deres” eller kjøper.

 

2. Gjennomføring av bestilling og kjøp i nettbutikken
Kjøp gjøres gjennom vår nettside, og er automatisk slik at alt av registrering, betaling og behandling foregår på våre sider. Alle avtaler er bindene og reguler som næringskjøp.

 

3. Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tar forbehold om at skrive-/ trykkfeil, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen eller deler av denne, dersom feil opplysninger gis til oss.

 

4. Priser
Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift og ekspedisjonsomkostninger. Prisendringer varsles alle våre kunder 30 dager før diss trer i kraft.

 

5. Kjøp 
Kjøp gjennomføres og betales via våre hjemmesider som abbonementstjenester (se pkt 5.1). Alle kjøp er løpende avtaler og forskuddsbetales. Kjøp avregnes pr periode og første og påfølgende betalinger vil avvike da det regnes pro rata. Ved uteblives beregnes automatisk pr periode. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om morarenter. Dersom purring må foretas påløper det gebyr.

 

5.1 Betaling (Abbonement)
Våre tjenester skjer ved automatisk trekk med din registrerte betalingsmetode på forskudd.
Betalingsfrekvens og betalingsmetode (faktura eller automatisk trekk fra kort) avhenger av hvilket abonnement og eventuelle tilleggstjenester du har valgt.

 

6. Angrerett og oppsigelse
Angrerettloven gjelder kun for privatkjøp og reguleres av norsk lov. Dette gjelder ikke for kjøp/avtaler mellom virksomheter. Oppsigelse kan gjøres når som helst og løper kun i perioden som det er betalt for. Dette kan enkelt gjøres via dine kundesider.  

 

7. Levering og forsinkelse
Levering skjer omgående etter registrering og betaling på våre hjemmesider. Vi tar ikke ansvar for at 3 parts leverandørs leveringstider, slik som avtaler knyttet til betalingsløsninger.

 

8. Undersøkelse av leveransen
Etter leveranse bør dere, så snart dere har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Skriftlig varsel må gis oss snarest, og innen 8 virkedager.

 

9. Personopplysninger
Vi behandler i utgangspunktet bare firmaopplysninger som oppgis til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deres firma. I noen tilfeller behandler vi firmaopplysninger som også inneholder personopplysninger til andre formål. Dette kan for eksempel være å sende informasjon om tilbud/informasjon som er relevante for dine kjøp. etc. per e-post eller som informasjon per post. Vi vil aldri videreformidle dine personopplysninger til andre aktører. Personer som har personopplysninger behandlet av oss vil til enhver tid kunne få innsyn, mulighet for å få rette feil opplysninger, få dem sperret eller slettet.

 

10. Salgspant
Selger betinger seg salgspant i de leverte tjenester og produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

 

11. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Løses ikke saken i minnelighet avtales Oslo Tingrett som verneting.